Over Philip Bakker

Een basisreden voor mijn onderzoek naar onderwijsontwikkelingen was dat ik mijzelf en de wereld beter wilde begrijpen. De informatie in onze kranten vond ik nogal verwarrend, en op zijn minst niet verhelderend genoeg om te kunnen doorgronden wat er werkelijk speelt rondom actuele wereldproblemen.
Rond 2012 begon ik vaker buitenlandse kranten te lezen. Toen werd mij al snel duidelijk hoe verschillend de informatievoorziening per continent, per land en per krant kan zijn, en ben ik stapsgewijs een aantal zaken dieper gaan uitzoeken. Daarbij kwam ik ook informatie tegen over onderwijsproblemen en onderwijsvernieuwingen die mij sterk verbaasde. Want veel zogenaamde ‘nationale onderwijsproblemen’ bleken in heel veel landen te spelen.

Al snel werd duidelijk dat er een sterke internationale beïnvloeding van ons onderwijs plaatsvindt. Een internationale invloed die al meer dan een eeuw oud is, en die niet alleen steeds dieper ingrijpt in ons onderwijssysteem maar ook in onze samenleving.
Dat riep bij mij de vraag op: waarom wordt dit niet gecommuniceerd? Waarom spreken officiële organen als de Onderwijsraad en de Tweede Kamer het ministerie van OCW hier niet op aan? Dat leidde tot een verdere verdieping naar politieke en economische achtergronden. 
Vanaf 2016 ben ik aangemoedigd om mijn bevindingen over de achtergronden van onderwijsvernieuwingen op te gaan schrijven, zodat meer mensen daar kennis van kunnen nemen. Na zeven jaar is in september 2023 ‘In School We Trust’ eindelijk uitgekomen.

Mijn naam is Philip Bakker, 58 jaar. Ik woon in Amsterdam met mijn vriendin en ik werk als informatiemanager. Mijn achtergrond is economisch geograaf, afgestudeerd aan de faculteit Beleidswetenschappen van de Radboud Universiteit (toen KUN) in Nijmegen. Ik geloof in God en Jezus.

Hoewel ik zelf nooit in het onderwijs heb gewerkt, speelt onderwijs al meerdere generaties een grote rol in mijn familie. Mijn opa was hoofd van een dorpsschool, mijn moeder werkte in het basisonderwijs en haar broers en mijn vader werkten in het voortgezet onderwijs als leraar en/of conrector. Aan de keukentafel passeerden altijd allerlei thema’s rond onderwijs de revue. Directies, schoolbesturen, leerlingen, collega’s, de inspectie, vakbonden en ouders. Werkelijk van alles kwam aan bod.

Philip Bakker

Aandacht voor onderwijs tot een vrij individu

Ik vind het belangrijk dat er bewustzijn bestaat over onderwijs, onze maatschappij én het grotere perspectief waarin we ons als mens bevinden.
Aandacht voor onderwijs tot een vrij individu ligt mij na aan het hart.
Hoe gaan we om met de balans van de mens als individu én als lid van onze samenleving?
Welke positie heeft de leraar in ons onderwijs?
Welke rol vinden we passend voor ouders?

Ook hebben persoonlijke vragen een rol gespeeld bij het schrijven:

  • Hoe kan ik authentiek zijn in mijn denken, voelen en willen?
  • Hoe weet ik wat echt en waar is?
  • Wat vind ík belangrijk voor onze samenleving? En wat vind ik gevaarlijk?
  • Wat is het belang van schoonheid, waarheid en cultuur voor mij?
  • Wat is mijn mensbeeld?

Het onderzoek naar het onderwijs en het schrijven van dit boek is voor mij een stuk zelfopvoeding geweest dat ik als heel verrijkend heb ervaren.
Het zou mooi zijn als jij er ook iets van waarde in vindt.

Philip Bakker
Amsterdam, 9 maart 2024

Vraag een gratis hoofdstuk aan over ons Pruisisch onderwijs!

Opt-in freebie or newsletter