Inhoudsopgave

Voorwoord


Leeswijzer en samenvatting
Inleiding


Hoofdstuk 1. De stervende democratie

Hoofdstuk 2. Onderwijsvernieuwing = bewuste maatschappijverandering

Hoofdstuk 3. Onderbelichte beïnvloeders

Hoofdstuk 4. Het individu is ondergeschikt

Hoofdstuk 5. De grote cultuuromslag: collectivisme

Hoofdstuk 6. New Public Management in plaats van democratie

Hoofdstuk 7. De ‘Global Education Industry’

Hoofdstuk 8. Onderwijsvernieuwing per voldongen feit

Hoofdstuk 9. De staat als almachtige vader

Perspectief voor de toekomst

Dankwoord


Bijlagen

Bijlage A. Overzicht van onderwijsvernieuwingen in Nederland tussen 1801 – 2021

Bijlage B.  Kritiek op Nederlandse onderwijsvernieuwingen

Bijlage C.  Een ander perspectief op ‘links’ en ‘rechts’

Bijlage D.  Achtergrond van moderne, progressieve onderwijsvernieuwingen

Bijlage E.  De basis: het Pruisisch onderwijs vanaf 1807

Bijlage F.  Belangrijke internationale onderwijsdocumenten

Bijlage G.  Alfabet soep

Bijlage H.  De belangrijkste onderwijsvraag: Welke kinderen kunnen we produceren?

Bijlage I.  Midden jaren ‘60: De Mammoetwet en de ESEA

Bijlage J.  Ouders krijgen steeds minder inspraak in het onderwijs

Bijlage K.  Zeven lessen van de leerkracht (het onzichtbare leerplan)

Bijlage L.  Verder oriënteren


Reguliere literatuur

Invloedrijke onderwijskundigen, experts en beleidsmakers

Trefwoordenregister

Vraag een gratis hoofdstuk aan over ons Pruisisch onderwijs!

Opt-in freebie or newsletter