In het nieuws: 'In School We Trust'

23 april 2024

Op 23 april verschijnt de tweede druk van In School we Trust vanwege uitverkoop van de eerste druk.

11 april 2024

Op 11 april postte Frank Ruesink een bericht op LinkedIn, waarin hij het boek ‘In School We Trust’ echt een aanrader noemt. Frank Ruesink is oprichter van Liefdevol Rebelleren, schrijver, spreker & trainer. Zijn vrouw Loes Ruesink heeft samen met Frank het boek ‘Liefdevol Rebelleren in het onderwijs‘ geschreven. 

Hieronder volgt een selectie uit zijn bericht:

“Ik ging hier direct op aan en dacht als je niet wil luisteren naar de wensen van ouders. De ouders, die in feite jouw klant zijn. Naar wiens wensen wil je dan wel luisteren? Het antwoord op deze vraag ligt verscholen in het prachtige boek (echt een aanrader) van Philip Bakker genaamd In School we Trust.

Geschreven in een periode van 9 jaar gebaseerd op het bestuderen van 20.000 pagina’s onderwijsliteratuur. Met een heldere onderbouwing legt Philip de lezer precies uit naar wiens pijpen leerkrachten, scholen en schoolbesturen (onbewust) dansen.

En de waarheid, die dan aan het licht komt is pijnlijk. Pijnlijk voor al die ouders, die willen dat het schoolsysteem hun kind ziet. Want leerkrachten hebben, zonder daar vaak bewust van te zijn, te dansen naar de pijpen van hele andere organisaties (zie afbeelding). Het is in alle opzichten de olifant in het klaslokaal.

Leerkrachten en schoolbesturen laten zich onbewust dwingen om teveel naar boven te kijken waardoor er veel te weinig tijd is om naar beneden te kijken, daar waar het kind staat.

Dus waar leerkrachten nu lastige ouders zien, daar zie ik ouders die leerkrachten in vele vormen helpen om meer naar de unieke scheppingskwaliteiten en intrinsieke motivatie van elk kind te kijken.

Deze zogenaamde lastige ouders zijn dus ook helemaal niet de vechtgenoot van leerkrachten. Deze zogenaamde lastige ouders willen in essentie niets anders dan elke bezielde leerkracht, het best in elk kind naar boven halen.”

Zie de post op LinkedIn

14 maart 2024

Op 14 maart 2024 verscheen aflevering 163 van ‘The Trueman Show’ van Jorn Luka. Het thema is ‘Leerplicht is leerlast.’ Frank Ruesink is samen met Loes Ruesink schrijver van het boek ‘Liefdevol Rebelleren in het onderwijs‘. Zeno Groenewegen belicht in zijn recente documentaire ‘Onder druk(t)’ de schaduwkant van het primair en voortgezet onderwijs.
In minuut 29 citeert Frank een uitspraak van Philip Bakker, gedaan tijdens een interview voor het boek ‘Liefdevol Rebelleren in het onderwijs‘:

Frank Ruesink: “Maar van bovenaf gaat niet de verandering komen waar onze kinderen op wachten.”
Zeno Groenewegen: “Nee, van bovenaf heeft er geen baat bij om dit systeem te veranderen.”

Frank Ruesink: “Klopt, in ons boek staat ook die mooie uitspraak, die heb ik meegenomen van Philip Bakker, die heeft 20.000 pagina’s literatuuronderzoek gedaan in zijn boek ‘In School we trust’: ‘Het onderwijssysteem heeft geen probleem’. Het onderwijssysteem zelf heeft helemaal geen enkel probleem.”
https://youtu.be/OFRTIoHLs1E?t=1751

4 maart 2024

Op 4 maart 2024 is een nieuwe aflevering uitgekomen van ‘Bakkie met Bergsma‘ met als thema ‘Wat is de grote verbouwing van Nederland?’. Daarin heeft Sietske Bergsma een heel mooi gesprek met Elze van Hamelen. Het gaat over landbouw, visserij, propaganda, en vooral over zelfinzicht en zelfkennis. Sietske en Elze hebben een prachtige uitwisseling over Carl Jung, christendom en wezenlijk teruggaan naar jezelf. Ook de invloed van ons onderwijs komt kort aan bod, evenals het boek ‘In School We Trust’ vanaf 33:05 min.
https://youtu.be/drtUEbduZws?t=1985

23 februari 2024

Op 23 februari 2024 is een interview met Philip Bakker gepubliceerd op YouTube bij de NieuweTijd Podcast. Het interview is opgenomen op 16 februari. Niels Lunsing van de NieuweTijd Podcast interviewt Philip Bakker over zijn boek over Nederlandse onderwijsvernieuwingen en de daaraan verbonden internationale ontwikkelingslijnen.
https://youtu.be/A9C2DVvfZ9Q 

Alternatief: https://app.springcast.fm/16804/nieuwetijd-podcast-in-school-we-trust

2 februari 2024

Op 2 februari 2024 verschijnt de aankondiging van een interview met Philip Bakker op 16 februari bij de NieuweTijd Podcast. Ook wordt een presentatie aangekondigd over het boek ‘In School We Trust’, met extra aandacht voor de internationale achtergronden van ‘de leescrisis’.
https://youtu.be/ONsANY68aq0

22 januari 2024

Op 22 januari 2024 verscheen een recensie van ‘In School We Trust’ op de website van www.wij-leren.nl.
Ontwikkelingspsycholoog en docent Ewald Vervaet schreef deze recensie.
https://wij-leren.nl/recensie-in-school-we-trust.php

Hieronder volgen enkele passages uit de recensie:

 • het onderwerp van Bakkers boek, het internationale karakter van wat nationale onderwijsvernieuwingen lijken te zijn, is betrekkelijk nieuw voor me.
 • Ik raad dit boek iedereen aan, die in het onderwijs werkt en/of geïnteresseerd is in goed onderwijs en in het oplossen van de onderwijscrisis.
 • Door al deze ontwikkelingen is er een onderwijsindustrie ontstaan:
  • Het onderwijs werd een ‘permanente bouwput’.
  • Onderwijs 4.0 (‘Education 4.0’) stemt onderwijs en banenmarkt op elkaar af.
  • De conditionerings-, behavioristische of Stimulus-Respons-psychologie wint opnieuw terrein, na de terugtocht sedert de jaren ’60.
  • Goed kunnen lezen wordt minder belangrijk, wat zich uit in een afname van de geletterdheid in de westerse wereld (in de VS van 90% in 1890 naar 35% in 2017), terwijl de samenleving ingewikkelder wordt (p.87).
  • Het zwaartepunt verschuift van kennis- en cultuuroverdracht naar beïnvloeding van ‘handelen, denken en voelen als het gevolg van een instructie’ (p.89).
  • Er wordt een leven lang getest.

22 december 2023

In de Winter-Kerst-editie 2023 van het tijdschrift Vrije Opvoedkunst (VOK) is de boekrecensie van psycholoog en voormalig vrijeschool-docent Jacques Meulman verschenen van het boek ‘In School We Trust’. 
https://www.vrijeopvoedkunst.nl/

Deze boekbespreking is ook als PDF te downloaden vanaf www.gezondmakendonderwijs.nl

16 december 2023

Op 16 december 2023 verscheen een korte recensie van het boek ‘In School We Trust’ in De Andere Krant (nr. 50).

12 december 2023

Op 12 december 2023 publiceerde journalist Barbara Le Noble een artikel over het boek ‘In School We Trust’.
De titel van het artikel luidt ‘Belangenverstrengeling in het onderwijs‘. 
https://www.barlenoble.nl/blog-artikelen/belangenverstrengeling-in-het-onderwijs

6 december 2023

Op 6 december 2023 bevestigde het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per brief de ontvangst van het boek ‘In School We Trust’.

4 december 2023

Op 4 december verscheen een recensie van het boek ‘In School We Trust’ op het platform www.gezondmakendonderwijs.nl
Psycholoog, biograaf en oud-vrijeschool-leraar Jacques Meulman schreef een uitgebreide beschouwing over het boek. Deze is in PDF beschikbaar.

Hieronder volgen enkele passages uit de recensie:

In de zomer van 2023 sloot Drs. Philip Bakker met de uitgave van zijn boek ‘In school we trust’ een diepgaand literatuuronderzoek af naar de bronnen van de onophoudelijke stroom van onderwijsvernieuwingen. Met de perfect gekozen titel van dit boek wordt meteen het spanningsveld aangekondigd waarin je als lezer al vanaf de eerste bladzijde terechtkomt. Dat komt doordat bij het lezen van die titel vrijwel meteen de ‘oorspronkelijke’ in je bewustzijn opduikt, namelijk ‘In God we trust’. Dat is de tekst die al sinds de 19de eeuw op het muntgeld staat van de Verenigde Staten en sinds 1957 ook op het papiergeld. En daarmee begint zich subtiel het beleven van een onaangename tegenstrijdigheid aan te dienen.

‘In school we trust’ gaat over het onderzoek naar een vergelijkbaar moreel of ethisch dilemma in het onderwijs.

Doen de leerkrachten op school dan niet datgene wat zij voor de menselijke ontwikkeling van de opgroeiende generatie zouden behoren te doen?
Zou je de school (het onderwijs) hierin niet kunnen vertrouwen?

Of worden er in het onderwijs methodes ingevoerd waarvan de leraren de werking op de ontwikkeling van de mens niet of nauwelijks doorgronden?

En is wellicht de druk op de onderwijsgevenden inmiddels zo groot, waar het gaat om vooral datgene te doen ‘wat de methode of de overheid gebiedt’, dat de eigen scheppende vermogens en het eigen pedagogische geweten verzwakt raken?
Dit dilemma zal misschien voor iemand die waar dan ook in het onderwijs werkt, te herkennen zijn.

De werkelijkheid die uit het literatuuronderzoek in dit boek boven komt drijven zal zeker tot die beleving leiden.
Daar komt nog bij dat de bron van alles, maar dan ook van alles wat er in dit boek vermeld wordt met behulp van een indrukwekkende literatuurlijst altijd terug te vinden is. Je hoeft niets aan te nemen, niets te geloven, niets voor zoete koek te slikken.

In negen hoofdstukken wordt achtereenvolgens stap voor stap uitgewerkt hoe de overheid steeds meer greep op het onderwijs gekregen heeft, hoe onderwijs ingezet wordt om veranderingen in de maatschappij op gang te brengen, hoe organisaties en instituties die eigenlijk helemaal niets met het onderwijs te maken hebben hun invloed op de ontwikkeling ervan uitoefenen, hoe het individuele steeds meer ondergeschikt raakt aan het collectieve belang, hoe het parlement (de Nederlandse Staten-Generaal) gaandeweg het zicht (en de controle) kwijt is geraakt op de lange lijnen van de onderwijsvernieuwingen en daarom hoopvol van de ene verandering naar de andere aanpassing rent, hoe er door allerlei commerciële organisaties (o.a. uitgeverijen) enorm veel geld aan het onderwijs verdiend wordt, hoe veranderingen in het onderwijs langzaam maar zeker doorgevoerd worden zonder dat er een breed draagvlak voor gevormd wordt en hoe tot slot de staat zich steeds meer opstelt als de almachtige vader die voorwendt het individu te beschermen maar tegelijkertijd aan het individuele steeds minder ruimte laat. 

Het is een behoorlijk indrukwekkend boek om te lezen; niet altijd op elke pagina plezierig, aangenaam onderhoudend of verstrooiend; integendeel ! En toch beveel ik van harte aan om dit boek van a tot z te lezen! En om er met collega’s in het onderwijs (van peuterklas tot universiteit), met ouders, met studenten en met iedereen die wil begrijpen wat er al meer dan 100 jaar in ons onderwijs gaande is van gedachten over te wisselen.

Waarom? Omdat de inhoud van dit boek aan iedereen die dat wil de mogelijkheid biedt om uit dat morele, ethische dilemma ‘In school we trust’ weg te komen.

De inhoud van dit boek ‘In school we trust’ zal je naar mijn inschatting niet onverschillig laten en het zal zeker een innerlijk conflict bij je wekken. Dat conflict is belangrijk en betekenisvol en dat dient uitgeplozen te worden. Dat is een behoorlijke inspanning maar plaveit de weg om uit het genoemde dilemma te komen.

Natuurlijk eindigt dit boek met een vruchtbaar perspectief voor de toekomst.”

19 november 2023

Journalistenforum De Andere Krant, YouTube, interview door Ab Gietelink.
Deze aflevering betreft een verkiezingsspecial in verband met de landelijke Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023.
Op 24:27 minuten komt het boek In School We Trust aan bod.
https://youtu.be/dChNx-iuVqM (start op 23:22 minuten)

Barbara Le Noble: “Er zijn ook heel veel verborgen invloeden. Ik heb dat boek meegenomen van In School We Trust. Ja dat is het boek van Philip Bakker, dat is net uitgekomen. Dat gaat over de verborgen ontwikkellijnen in onderwijs. Dat is de invloed van ngo’s, bijvoorbeeld Unesco dat enorm groot is en dat daar niet over gesproken wordt. Er is ook niks over te vinden in één programma. Ik vind dat onbegrijpelijk.” 

8 november 2023

Op 8 november bereikte het onderzoeksvoorstel van ‘In School We Trust’ de vierde plek in de nationale onderwijspitch van Follow the Money, platform voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.
https://www.ftm.nl/pitch/onderwijspitch/score#alle-pitches

Wat moet worden onderzocht?
Het Nederlandse onderwijs wordt sterk beïnvloed door UNESCO (IBE), Wereldbank, foundations en NGO’s. Zij lanceren plannen en initiatieven zonder publieke zichtbaarheid. Onderwijs vervalt tot bewuste behavioristische beïnvloeding van jongeren en maatschappij op Nederlands belastinggeld. Onderwijs wordt zo steeds meer bepaald door krachten die zich onttrekken aan democratische controle. Ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen krijgen steeds minder invloed op wat er op school gebeurt.

7 november 2023

Op 7 november 2023 verscheen een bespreking van het boek ‘In School We Trust’ bij De Grondsteen, School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming. Harrie Salman schreef een recensie onder de naam ‘Het onvrije onderwijs’.
https://www.degrondsteen.nl/het-onvrije-onderwijs-recensie-106.html

Enkele passages:
“Het toegankelijke en mooi vormgegeven boek van Philip Bakker bevat een groot aantal bijlagen die de internationale ontwikkelingen documenteren en een heel uitgebreide literatuurlijst.
[…]
Het boek van Philip Bakker is een welluidende oproep aan de onderwijswereld om wakker te worden en de ontwikkeling van het onderwijs onder democratische controle te brengen, zodat we met elkaar het kader voor goed onderwijs kunnen bepalen. 
[…]
Een gezonde samenleving heeft een structuur nodig die werkelijk democratisch is en de veelzijdige ontwikkeling van mensen mogelijk maakt, in een samenleving die door henzelf in de politiek wordt ingericht. De studie van Philip Bakker toont de noodzaak daarvan op onderwijsgebied aan. Zonder dat hij hierover spreekt, is zijn boek een pleidooi voor een samenleving waarin cultuur, politiek en economie hun eigen autonomie hebben en respectievelijk worden gereguleerd door de principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap.”

 

22 oktober 2023

Op 22 oktober 2023 berichte uitgeverij Nearchus over het nieuwe boek ‘In School We Trust.
https://www.facebook.com/NearchusCV/
 
“Véél stof tot nadenken over het onderwijs… Wat is het doel van het onderwijs? Wie bepaalt dat doel? – Of is het onderwijs zelf een middel? Een middel voor wie of wat?
 
De Amerikaan John Taylor Gatto deed uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van het onderwijs, en de doelstellingen achter het verplichte onderwijs. Hij noemt het veranderingsproces in onderwijsland ‘social engineering’:
 
“Ik weet hoe moeilijk het is te begrijpen voor de meesten van ons die gewoon onze tuinen maaien en onze honden uitlaten, dat zulke lange-termijn ‘social engineering’ zelfs maar bestaat – laat staan dat het bijna een eeuw geleden begon met het domineren van het verplichte onderwijs.

13 oktober 2023

Op 13 oktober 2023 verscheen het boek ‘Liefdevol Rebelleren in het Onderwijs, geschreven door Loes Ruesink, samen met co-schrijvers Terah Afke Vdf Beek en Frank Ruesink.
https://liefdevolrebelleren.nl/product/boek-liefdevol-rebelleren-in-het-onderwijs/

Het boek is een reis langs de zes grootste ziekten in het onderwijssysteem. Dit o.a. aan de hand van een zestal interviews met een zestal experts zoals Maarten Oversier en Jan Storms waardoor het boek dieper gaat, dan datgene wat je aan de oppervlakte waarneemt in het onderwijssysteem. Philip Bakker is ook geïnterviewd voor dit boek, met vermelding van ‘In School We Trust’.

Vraag een gratis hoofdstuk aan over ons Pruisisch onderwijs!

Opt-in freebie or newsletter