Wat gebeurt er met ons onderwijs?

Hoe is het mogelijk dat het onderwijs in Nederland zo achteruit gaat?
Hoe kan zoiets gebeuren in één van de rijkste landen ter wereld?
Het is aan de tijd om te kijken naar de internationale achtergronden van onze Nederlandse onderwijsvernieuwingen.

Deze achtergronden blijken uit de internationale onderwijsliteratuur. 
Als je die leest, dan weet je dat het gewone beeld over ons onderwijs onvolledig  is, en deels ook onjuist.
Dan begint een ander beeld te ontstaan.

Nieuw boek

Het nieuwe boek ‘In School We Trust’ geeft inzicht in de internationale invloeden op het onderwijs in Nederland.

Omslag 'In School We Trust'

In 2005 vertelde een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam over de voortdurende stroom van onderwijsvernieuwingen in Nederland:
“Van laag tot hoog heeft het onderwijs in Nederland een dieptepunt bereikt.
We zijn er allemaal getuige van, stonden erbij, velen hebben gewaarschuwd, maar niemand heeft de neergang tegengehouden.”

Wat is er allemaal gebeurd in ons onderwijs? Waarom en hoe heeft dit kunnen ontstaan?
Een deel van de antwoorden op deze vragen ligt in de internationale onderwijsliteratuur.

Vertrouwen

Wat is er nodig om weer vertrouwen te krijgen in ‘het onderwijssysteem’?
In ieder geval is transparantie met betrekking tot alle ontwikkelingen van groot belang, internationaal of niet.

Van daaruit kunnen we met elkaar in vertrouwen stappen zetten, door vooral weer naar elkaar te luisteren. Het is tijd voor ruimte geven aan de kracht, kwaliteiten en waardigheid van jonge mensen.

Een belangrijke vraag is hoe we op basis van vertrouwen kunnen borgen dat ons onderwijs vooral de kinderen en jongeren dient.
Zodat er ruimte en aandacht komt voor onderwijs dat kinderen en jongeren helpt zowel vrije individuen te zijn, als leden van onze samenleving.

Het is ook goed om stil te staan bij de vraag waarop wij ons huidige vertrouwen in het onderwijs baseren.

Dat helpt ons om opnieuw vertrouwen te geven, vertrouwen te krijgen en vertrouwen te verdienen.
Met gevoeld en bewust vertrouwen komen we verder.

“Iedereen die zich zijn eigen opleiding herinnert, herinnert zich leraren, niet methoden en technieken.
De leraar is het hart, het hart van het onderwijssysteem.”

– Sidyney Hook (1902 – 1989), een Amerikaans filosoof die bekend is vanwege zijn bijdragen aan verscheidene politieke debatten.

“Omdat het over ouderlijke rechten gaat. Je hebt het fundamentele recht om de opvoeding van je kinderen te bepalen. En dat is een recht dat de overheid je niet geeft en niet kan afnemen.”
– Tiffany Justice, mede-oprichter van ‘Moms for Liberty‘, tijdens een interview met de Wall Street Journal op 2 september 2023

Vraag een gratis hoofdstuk aan over ons Pruisisch onderwijs!

Opt-in freebie or newsletter