Internationale sturing?

Klopt het beeld wel dat wij hebben van de stand van zaken in ons onderwijs?

Op basis van de internationale onderwijsliteratuur lijken de volgende conclusies te rechtvaardigen:
1) Het verhaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is op zijn minst onvolledig.
2) Er ontbreekt transparantie en democratische besluitvorming over onderwijsvernieuwingen.
3) De belangen van kinderen, jongeren en studenten staan onvoldoende centraal.

 

Nieuw boek

Het nieuwe boek ‘In School We Trust’ geeft inzicht in de internationale invloeden op het onderwijs in Nederland.

Omslag 'In School We Trust'

In 2005 vertelde een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam over de voortdurende stroom van onderwijsvernieuwingen in Nederland:
“Van laag tot hoog heeft het onderwijs in Nederland een dieptepunt bereikt.
We zijn er allemaal getuige van, stonden erbij, velen hebben gewaarschuwd, maar niemand heeft de neergang tegengehouden.”

Wat is er allemaal gebeurd in ons onderwijs? En waarom? En hoe is dit ontstaan?
Een deel van de antwoorden op deze vragen ligt in de internationale onderwijsliteratuur.

Vertrouwen

Wat is er nodig om weer vertrouwen te krijgen in ‘het onderwijssysteem’?
In ieder geval is transparantie belangrijk over alle ontwikkelingen, internationaal of niet.

Van daaruit kunnen we met elkaar stappen zetten, met vertrouwen, door naar elkaar te luisteren.

Een belangrijke vraag is hoe we met vertrouwen kunnen borgen dat ons onderwijs vooral de kinderen en jongeren dient.
Dat er ruimte en aandacht komt voor onderwijs dat kinderen en jongeren helpt vrije individuen te zijn, als lid van onze samenleving.

Het is ook goed om stil te staan bij de vraag waarop wij ons huidige vertrouwen in het onderwijs baseren.
Dat helpt ons om opnieuw vertrouwen te geven, vertrouwen te ontvangen en vertrouwen te verdienen.
Met gevoeld en bewust vertrouwen komen we verder.

“Iedereen die zich zijn eigen opleiding herinnert, herinnert zich leraren, niet methoden en technieken.
De leraar is het hart, het hart van het onderwijssysteem.”

– Sidyney Hook (1902 – 1989), een Amerikaans filosoof die bekend is vanwege zijn bijdragen aan verscheidene politieke debatten.

“Omdat het over ouderlijke rechten gaat. Je hebt het fundamentele recht om de opvoeding van je kinderen te bepalen. En dat is een recht dat de overheid je niet geeft en niet kan afnemen.”
– Tiffany Justice, mede-oprichter van ‘Moms for Liberty‘, tijdens een interview met de Wall Street Journal op 2 september 2023

Vraag een gratis hoofdstuk aan over ons Pruisisch onderwijs!

Opt-in freebie or newsletter (footer)